Politologické sympozium 2024: Evropské volby v kontextu 20 let členství Česka v EU

Termín: čtvrtek 11. dubna 2024
Organizátoři: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a Konrad-Adenauer-Stiftung
Místo konání: Aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 218/10, 602 00 Brno

Konference Politologické sympozium 2024: Evropské volby v kontextu 20 let členství Česka v EU bude zahrnovat akademický panel příspěvků, které se zaměří na specifika voličského chování ve volbách do Evropského parlamentu, strategiemi politických stran, fenoménem spitzendkandidátů a personalizací voleb.

V rámci kulatého stolu bude diskutována budoucnost EU a pozice České republiky v ní v následujících dvaceti letech.

Program konference

 • 8:45–9:15 – Registrace
 • 9:15–9:30 – Zahájení
 • 9:30–11:10 – Blok konferenčních příspěvků (moderátor: Petr Kaniok)
  • Zuzana Ringlerová: Voličské chování ve volbách do Evropského parlamentu
  • Vít Dostál: Česká republika na prahu nového institucionálního cyklu EU
  • Jan Kovář: Politické strany a volby do EP po 20 letech: Stále na okraji zájmu?
  • Lukáš Hamřík: Personalizace politiky a volby do Evropského parlamentu: Má procedura Spitzenkandidát budoucnost?

(Coffee break 11:10-11:30)

 • 11:30–13:00 – Kulatý stůl (moderátorka: Veronika Velička Zapletalová)
  • Kateřina Šafaříková, Aneta Zachová, Viktor Daněk a Šimon Gilar

13:00–14:00 – Oběd (formou rautu)

Lukáš Hamřík

Bez popisku

Lukáš Hamřík je odborným asistentem na Ústavu pro otázky soudnictví (JUSTIN) na PrF MU. Vystudoval doktorský program Mezinárodní vztahy a evropská politika na FSS MU. Mezi jeho akademické zájmy patří personalizace politiky, instituce Evropské unie, vládnutí a demokracie na úrovni Evropské unie, volby do Evropského parlamentu, neformální instituce či soudcovská samospráva. Publikoval v prestižních časopisech jako Journal of Common Market Studies (JCMS), Journal of European Integration nebo German Law Journal.

Viktor Daněk

Bez popisku

Viktor Daněk působí od října 2023 jako zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Jako publicista přispívá také do deníku Právo, Českého rozhlasu a dalších médií, kde komentuje dění v EU. Před vstupem do nevládního sektoru pracoval v Českém rozhlase jako editor, moderátor, reportér a podcaster v zahraniční i domácí redakci. V letech 2018-2023 byl vyslán do Bruselu jako stálý zpravodaj při EU a NATO, v letech 2017–2018 reportoval z Varšavy. V minulosti získal zkušenosti také v oblasti komunikace a marketingu, kterým se věnoval v bankovní skupině České spořitelny a na ČVUT v Praze. Vystudoval mediální studia na FSV UK a mezinárodní vztahy a evropská studia na MUP. Studoval také politologii na VŠE v Praze, kde působil jako předseda Klubu mladých politologů. Zajímá se o institucionální otázky evropské integrace a o evropskou klimatickou a migrační politiku.

Jan Kovář

Bez popisku

Jan Kovář je ředitelem výzkumu na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a odborným asistentem na University of New York in Prague. Jeho hlavní výzkumná témata se týkají studia evropské integrace ve spojení s politickými stranami a mediálními diskurzy a také migrací ve středoevropském prostoru. Jeho práce byly publikovány v International Communication Gazette, Journal of International Relations and Development, Problems of Post-Communism, Europe-Asia Studies a dalších časopisech.

Zuzana Ringlerová

Bez popisku

Zuzana Ringlerová je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na veřejné mínění a politické chování v Evropské Unii. Doktorát v oboru politologie získala na Purdue University v USA, kde se věnovala veřejnému mínění v EU v období ekonomické krize po roce 2008. Její výzkumné projekty se zaměřují na to, jak krizové události jako ekonomická krize, migrační krize či válka na Ukrajině ovlivňují postoje občanů k Evropské unii. Její pedagogická činnost pokrývá témata výzkumných metod a výzkumného designu, veřejného mínění v EU a politický systém v USA.

Veronika Velička Zapletalová

Bez popisku

Veronika Velička Zapletalová působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a na Mezinárodním politologickém ústavu. Její profesní zkušenosti zahrnují i práci pro Eurocentrum Brno (Úřad vlády ČR) a studijní pobyt na Univerzitě v Lublani. Výzkumně se zaměřuje především na evropskou energetickou a klimatickou politiku a současnou podobu vládnutí v EU. Od roku 2021 zastává pozici proděkanky pro komunikaci FSS.

Šimon Gilar

Bez popisku

Šimon Gilar absolvent 2023 Fakulty sociálních stuidí, v současné době již pracuje v Evropské komisi v rámci Programu pro mladé profesionály (Junior Professional Programme), prestižního projektu Evropské komise, kam se dostal jako teprve druhý absolvent Masarykovy univerzity. Jeho “domovskou” institucí je Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT), do kterého se vrátí ale až po absolvování dvou půlročních rotací – v současnosti v Generálním ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM) a následně v Generálním ředitelství pro migraci a vnitřní věci (DG HOME). Před nástupem do Evropské komise působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se zabýval vyjednáváním Aktu o datech a Aktu o digitálních službách a ve spolku Fakescape, který pomáhal zakládat.

Petr Kaniok

Bez popisku

Petr Kaniok působí jako profesor na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a jako vedoucí Mezinárodního politologického ústavu. Odborně se věnuje evropské integraci, zejména pak politickému systému EU, politickým institucím a euroskepticismu.

Aneta Zachová

Bez popisku

Aneta Zachová je šéfredaktorkou EURACTIV.cz, internetového média, které sledují odborníci z oblasti politiky a které je součástí celoevropské mediální sítě EURACTIV. V rámci své redakční práce se zabývá zpravodajstvím a analýzou evropských politik, se zaměřením na klimatickou, energetickou, fiskální či zemědělskou agendu. Pro bruselský server EURACTIV pokrývá v dění v Česku. Je doktorandkou v oboru Mezinárodní vztahy a evropská politika na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své disertační práci se zaměřuje na Evropskou unii v době krize. Vystudovala magisterský program Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a má také bakalářský titul z mediálních studií a žurnalistiky.

Vít Dostál

Bez popisku

Vít Dostál je výkonným ředitelem AMO, odborně se zaměřuje na českou zahraniční a evropskou politiku, středoevropskou spolupráci a polskou zahraniční a vnitřní politiku. Je autorem a editorem řady publikací věnovaných české zahraniční politice a střední Evropě. V roce 2017 ukončil dizertační prací na téma "Paradiplomacie českých krajů" doktorský program Evropských studií na FSS MU. Absolvoval studijní a pracovní stáže ve Varšavě a Bruselu.

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info