Lidé

Vedení ústavu

Petr Kaniok

vedoucí ústavu

 • koordinace EU politiky
 • Role národních parlamentů v EU
 • Legitimita institucí EU

Vratislav Havlík

zástupce vedoucího ústavu

 • evropeizace regionů a měst
 • stranický euroskepticismus
 • evropeizace politických systémů

Peter Spáč

zástupce vedoucího ústavu

 • transparentnost politiky
 • lokální politika a volby
 • slovenská politika

Profesoři

Stanislav Balík

 • komunální politika
 • vztah státu a církví
 • moderní česká politika

Vít Hloušek

 • euroskepticismus
 • politické strany
 • soudobé evropské dějiny

Jan Holzer

 • nedemokratické režimy
 • ruská politika
 • soudobé dějiny střední a východní Evropy

Petr Kaniok

 • koordinace EU politiky
 • Role národních parlamentů v EU
 • Legitimita institucí EU

Lubomír Kopeček

 • politické strany
 • česká a slovenská politika po roce 1989
 • srovnávací politologie

Zdeněk Kříž

 • mezinárodní bezpečnost
 • civilně vojenské vztahy
 • dějiny světové politiky

Docenti a docentky

Vratislav Havlík

 • evropeizace regionů a měst
 • stranický euroskepticismus
 • evropeizace politických systémů

Roman Chytilek

 • experimentální politologie
 • volební systémy a politické rozhodování
 • politická témata, postoje, chování

Petr Ocelík

 • politické sítě
 • klimatický skepticismus
 • advokační koalice

Jan Osička

 • energetická tranzice
 • obchod s energetickými komoditami
 • politická ekonomie

Michal Pink

 • volby a volební problematik
 • politické elity
 • teritoriální politika

Marek Rybář

 • politické strany
 • politizace státní služby
 • role ministerských poradců

Peter Spáč

 • transparentnost politiky
 • lokální politika a volby
 • slovenská politika

Věra Stojarová

 • Balkán
 • Rusko a hybrid warfare
 • krajní pravice a radikalismus

Odborní asistenti a asistentky

Zinaida Bechná

 • bezpečnostní spolupráce
 • regionalní bezpečnostní dynamika na Kavkaze
 • zamrzlé konflikty v postovětském prostoru

Otto Eibl

 • politická komunikace a marketing
 • mediální reprezentace politických témat
 • volební chování

Miloš Gregor

 • dezinformace
 • politický marketing
 • pol. komunikace v době pandemie

Martin Chovančík

 • evropský zbrojní průmysl
 • obranná spolupráce
 • mezinárodní sankce

Martin Jirušek

 • energetická bezpečnost
 • geopolitika
 • energetická politika klíčových světových aktérů

Jan Kleiner

 • (sociální) kyberbezpečnost
 • governance a role státu v kyberprostoru
 • propaganda a dezinformace

Miriam Matejova

 • environmentální bezpečnost
 • globální environmentální politika
 • občanská společnost a sociální hnutí

Petr Voda

 • lokální politika a populismus
 • volební chování a polarizace
 • volební geografie

Vladimir Vučković

 • euroskepticismus
 • Malé státy/geopolitika
 • populismus na západním Balkáně

Juniorní výzkumníci

Administrativní podpora

Marián Koval

 • administrátor projektu Twinning
 • projektová podpora

Lucie Mořkovská

 • ekonomická a personální administrativa
 • projektová podpora
 • technická redakce Czech Journal of Political Science/Politologický časopis

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info